Referat | Generalforsamlingen 2014

Generalforsamling d.03/02-14 i Bramdrupdam-hallerne.

Fremmødt 14 +bestyrelsen

  1. Valg af dirigent: Jens Erik West
    Mødet er rettidigt indkaldt.
  2. Formandens beretning – læs den link (pdf)
  3. Fremlægning af revideret regnskab. Godkendt.
  4. Fastsættelse af kontingent: uændret 300 kr /år
  5. Valg af bestyrelse:

Formand:
- Birgit Rode – genvalgt

Bestyrelsesmedlem:
- Henrik Bygum – genvalgt

Bestyrelsessuppleanter:
- Ib Bylow – genvalgt
- Charlotte Uhrskov

Revisorer:
-Hans Christensen- genvalgt
-Jens Erik West- genvalgt

Revisorsuppleant:
- Kurt Sørensen

6. Indsendte foreslag: ingen

7. Evt

-       Rågekoloniproblematik, Finn Clausen foreslår vi søger om tilladelse til at
holde bestanden nede. Det vedtages. Han vil søge om det.

-       Huller i asfalt eller andre defekter, man kan anmelde til kommunen via
link på hjemmesiden | link.

-       Klipning af hæk ved grønne områder, kommunen mindes om det.

-       Tiltagende problem med hundelorte, nu i sorte poser.

-       Det grønne område ved Banansø vil kommunen ordne i år.

-       Intet nyt fra lokalråd.

Efterfølgende holdt Mette Schuemaker, citychef i kolding, et fint oplæg om
Kolding city.