Referat | Generalforsamlingen 2014

Generalforsamling d.03/02-14 i Bramdrupdam-hallerne.

Fremmødt 14 +bestyrelsen

  1. Valg af dirigent: Jens Erik West
    Mødet er rettidigt indkaldt.
  2. Formandens beretning – læs den link (pdf)
  3. Fremlægning af revideret regnskab. Godkendt.
  4. Fastsættelse af kontingent: uændret 300 kr /år
  5. Valg af bestyrelse:

Formand:
– Birgit Rode – genvalgt

Bestyrelsesmedlem:
– Henrik Bygum – genvalgt

Bestyrelsessuppleanter:
– Ib Bylow – genvalgt
– Charlotte Uhrskov

Revisorer:
-Hans Christensen- genvalgt
-Jens Erik West- genvalgt

Revisorsuppleant:
– Kurt Sørensen

6. Indsendte foreslag: ingen

7. Evt

–       Rågekoloniproblematik, Finn Clausen foreslår vi søger om tilladelse til at
holde bestanden nede. Det vedtages. Han vil søge om det.

–       Huller i asfalt eller andre defekter, man kan anmelde til kommunen via
link på hjemmesiden | link.

–       Klipning af hæk ved grønne områder, kommunen mindes om det.

–       Tiltagende problem med hundelorte, nu i sorte poser.

–       Det grønne område ved Banansø vil kommunen ordne i år.

–       Intet nyt fra lokalråd.

Efterfølgende holdt Mette Schuemaker, citychef i kolding, et fint oplæg om
Kolding city.