Indberetning til kommunen

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen eller fortovet eller en hæk, der har vokset sig for bred, så giv kommunen et praj om problemet. På det følgende link har du mulighed for at indberette problemer og skader inden for veje, stier og grønne områder.

Splash2x[1]

Har du en klage?

Som borger kan du komme ud for gener fra naboer, virksomheder, dyr, skadedyr med mere. På kommunens hjemmeside er beskrevet, hvilke miljøforhold du kan klage over, og hvilke du ikke kan klage over. Her kan du også indberette en klage:
https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/klagemuligheder-i-miljoforhold/