Møde med Kolding Kommune

Møde d. 7. marts 2017 med Knud Erik Langhoff.

1. Forelage vores problemer omkring græsslåning.
Der skulle ikke være noget i vejen med at lave en aftale omkring vores slåning af græs-arealer med en 3 mdr.s opsigelse.
Vores kontaktperson vedr. dette er: Stine Houborg tlf. 79791413 mobil 30511509
2. Stien omkrings Julianelyst
Oprindelig udstykket som en 3 meter bred sti.
Vores kontaktperson omkring stier er Martin Sejersgård Jacobsen tlf. 79791630 Mobil: 24239867.

Møde d. 16. marts 2017
1. Stine Houborg
2. Lars Barsballe

1. Vi gennemgik området nedenfor Kringsvænget/Kringsvej. Stine vil sørge for at ordne arealet mellem husene og stien i lighed med det første stykke, således at vi efterfølgende kan slå græsset..
Jeg fortalte, at da vi flyttede hertil var der fodboldbane på græsarealet. Nu har Blue Water været der for at ordne kloak. De har efterladt nogle store kørespor. Stine kontakter Blue Water for at få dem til at udbedre skaderne.
Stine skal have undersøgt hvem arealet egentlig tilhører.
Jeg forklarede, at vi gerne vil slå græsset også her samt på den lille trekant på den anden side af legepladsen. Græsmarken skal slåes første gang af Kolding Kommunen så vi kan se, hvad vi skal vedligeholde.
Stine fortalte at der kommer nye bænke op ved legepladsen og at der kommer en ny rutschebane..
2. Lars Barsballe har kun været ansat 1 år hos KK. Han har ansvaret for stierne.
Jeg viste ham de steder hvor der mangler belægning ved Kringsvænget ned til stien. Han har også ansvaret for bænke og der er købt en del nye ind.
Vi gik en tur på stien ved Julianelyst. Vi får ikke en 3 meter bred sti, men han var med på, at der skulle gøres noget. Han vil rive kanter væk og grave op og derefter kommer der knust granit på. På min forespørgsel fortalte han, at det bliver tromlet og fast og også vil være udemærket til at løbe på..
Peter Hermansen

Der løbende fulgt op på denne sag. Regnvejret i foråret fik først skylden for forsinkelsen. Men det skulle nok komme.

Nu er der igen blevet rykket for en statusrapport. Svaret var i første omgang, at den kunne jeg få når han fik tid! Det vil jeg naturligvis ikke finde mig i, så sagen er gået videre til hans foresatte samt den politiske ledelse. Så får vi at se.