Kontingent

Kontingent

Hvert år fastsættes kontingentet på Generalforsamlingen

Kontingentet i 2024 er kr. 300,- pr. hustand. Det skal senest være betalt 1. maj.

Kontingentet skal indbetales ved overførsel til kontonr. 1551 4188004 eller via MobilePay 67005. Husk at skrive din adresse i kommentarfeltet på overførslen.

Ved spørgsmål venligst kontakt kassereren