Bestyrelsen 2016-17

Formand:             Birgit Rode, Gyden 9

e-mail: bidero@stofanet.dk                        29 92 53 12

 

Sekretær:             Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37      tlf. 23 40 99 39

Mail: charlotte@uhrskov-online.dk

Ansvar:Græs

 

Kasserer:             Frank Nielsen, Gyden 11                             41 96 38 56

Ansvar: Snerydning

 

Best. medlem:     Rene K. Nielsen, Brynet 1                            31 77 72 62

Ansvar: Container/Snerydning

 

Best. medlem:     Peter Hemansen, Kringsvænget 35          40 75 88 05

Mail:  hermansen.kolding@gmail.com

 

Ansvar: Kolding Kommune+ hjemmeside

 

Suppleant:         Morten Pedersen, Gyden 13

Tornvig, Kringsvænget 30

 

Revisor:                Jens Erik Westh, Løkken 19

Hans Christensen, Gyden 26

Revisor:

Suppleant:            Kurt Sørensen, Brynet 61