Generalforsamling 2015 og foredrag

Indkaldelse til Generalforsamling for foreningens medlemmer.

A. Referat af generalforsamlingen
B. Formandens beretning
C. Regnskab for det forgangne år
D. Budget for det indeværende år

Dato: 2. februar 2015 kl. 19:30
Sted: Bramdrupdam-hallerne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
   1. Formand Peter Hermannsen (På valg – modtager genvalg)
   2. Best. medlem Frank Nielsen (På valg – modtager genvalg)
   3. Best. medlem Gitte Pedersen (På valg – modtager ikke genvalg)
   4. Best. medlem Henrik Bygum er rejst, Ib Bülow ind som suppleant, derfor valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år – Ib Bülow modtager valg.
   5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   6. Valg af 2 revisorer
   7. Valg af revisorsuppleant
 6. Eventuelle forsalg – Forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen
  Adresse: Birgit Rode, Gyde 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk
 7. Eventuelt

Herefter Kaffe og

Foredrag

Foredrag af Tommy Andreasen en af hovedkræfterne bag de populære tv serier Ninjago og Legends of Chima. Når Tommy ikke er på Lego i Billund eller modtage priser, så bor han på Brynet med sin familie.

Denne aften vi han fortælle lidt om sit arbejde, hvordan historierne bliver til og hvordan TV serierne bliver produceret. Det kan kun blive spændende

Tommy_

TV serierne har vundet flere priser. Her fra Banff World Media Festival i 2014 | Tommy har rødskjorte på