Generalforsamling 2014

Indkaldelse til Generalforsamling for foreningens medlemmer.

A. Referat af generalforsamlingen
B. Formandens beretning
C. Regnskab for det forgangne år
D. Budget for det indeværende år

Dato: 3. februar 2014 kl. 19:30
Sted: Bramdrupdamhallerne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
   1. Formand Birgit Rode (På valg)
   2. Best. medlem Henrik Bygum (På valg)
   3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   4. Valg af 2 revisorer
   5. Valg af revisorsuppleant
 6. Eventuelle forsalg – Forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen
  Adresse: Birgit Rode, Gyde 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk
 7. Eventuelt