Bestyrelsen 2022-2023

Bestyrelsen 2022-2023

Formand:                    Birgit Rode, Gyden 9                                      tlf. 29 92 53 12

                                      e-mail: bidero@stofanet.dk                         

Kasserer:                    Erik Laursen, Brynet 58                                  tlf. 23 10 37 01

                                      Ansvar: Kontakt til Kolding Kommune

Best. medlem:          Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37         tlf. 53 58 69 99

                                      Ansvar: Græs/snerydning

Best. medlem:          Torben Siegel hansen, Løkken 14                tlf. 40 16 28 50

                                      Ansvar: Container

Best. medlem:          Line Ankjær, Brynet 60                                   tlf. 22361246

                                      Ansvar: Ændringer til hjemmeside

Suppleanter:             Jørgen Lund, Gyden 20A

                                     Gitte Rønholt Pedersen, Brynet 33

Revisor:                      Kurt Sørensen, Brynet 61

Revisorsuppleant:   Knud Nørregaard, Gyden 15