Bestyrelsen 2019-2020

Bestyrelsen 2019-20

Formand:                    Birgit Rode, Gyden 9                                      tlf. 29 92 53 12

                                      e-mail: bidero@stofanet.dk                         

Sekretær:                   Peter Hermansen, Kringsvænget 35           tlf. 40 75 88 05

                                      Ansvar: Kolding Kommune/hjemmeside

Kasserer:                   Erik Laursen, Brynet 58                                  tlf. 23 10 37 01

Best. medlem:          Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37         tlf. 53 58 69 99

                                       Ansvar: Græs/snerydning

Best. medlem:         Torben Siegel hansen, Løkken 14              tlf. 40 16 28 50

                                     Ansvar: Container

Suppleanter:            Line Ankjær, Brynet 60

                                     Gitte Pedersen, Brynet 33

Revisor:                      Hans Christensen, Gyden 26

                                     John Bjørkquist, Brynet 41

Revisorsuppleant:   Kurt Sørensen, Brynet 61