Bestyrelsen 2018-2019

Bestyrelsen 2018-19

Formand:                    Birgit Rode, Gyden 9                                      tlf. 29 92 53 12

                                      e-mail: bidero@stofanet.dk                         

Sekretær:                   Peter Hermansen, Kringsvænget 35           tlf. 40 75 88 05

                                      Ansvar: Kolding Kommune/hjemmeside

Kasserer:                   Erik Laursen, Brynet 58                                  tlf. 23 10 37 01

Best. medlem:          Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37         tlf. 53 58 69 99

                                       Ansvar: Græs/snerydning

Best. medlem:         Torben Tornvig, Kringsvænget 30                tlf. 53 53 39 00

                                     Ansvar: Container

Suppleanter:            Torben Siegel hansen, Løkken 14

                                     Conni Tornvig, Kringsvænget 30

Revisor:                      Jens Erik Westh, Løkken 19

                                     Hans Christensen, Gyden 26

Revisorsuppleant:   Kurt Sørensen, Brynet 61

 

Sidste rettidige indbetaling er den 1.maj 2019

Indbetalingen SKAL ske på følgende kontonummer: 1551 4188004 eller Mobilepay: 67005
HUSK GADE OG HUSNUMMER

Ved IKKE rettidig betaling af kontingent bliver beløbet ifølge foreningens vedtægter § 7 overgivet til inkasso, med store omkostninger for grundejeren.