Bestyrelsen 2017-18

Bestyrelsen 2017-18

Formand:                    Birgit Rode, Gyden 9                                      tlf. 75 56 90 78

                                      e-mail: bidero@stofanet.dk                         tlf. 29 92 53 12

Best.medlem:           Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37         tlf. 53 58 69 99

                                      e-mail: charlotte@uhrskov-online.dk

                                      Ansvar: Græs, kommunen

Kasserer:                   Frank Nielsen, Gyden 11                                 tlf. 42 44 42 18

                                     e-mail: fn@mil.dk

                                     Ansvar: Snerydning, container

Best. medlem:          Gitte Pedersen, Løkken 8                              tlf. 25 46 02 92

                                     e-mail: gipe@kolding.dk

                                     Ansvar: Snerydning, container

Sekretær:                   Peter Hemansen, Kringsvænget 35            tlf. 40 75 88 05

                                      e-mail:  hermansen.kolding@gmail.com

                                      Ansvar: Kommunen, hjemmeside

Suppleant:                  Morten Pedersen, Gyden 13

                                      Torben Tornvig, Kringsvænget 30

Revisor:                      Jens Erik Westh, Løkken 19

                                     Hans Christensen, Gyden 26

Revisor:suppleant:     Kurt Sørensen, Brynet 61