Forfatterarkiv: Peter Hermansen

Bestyrelsen 2024-2025

Bestyrelsen 2024-2025

Formand:                    Birgit Rode, Gyden 9                                      tlf. 29 92 53 12

                                      e-mail: bidero@stofanet.dk                         

Kasserer:                    Erik Laursen, Brynet 58                                  tlf. 23 10 37 01

                                      Ansvar: Kolding kommune/Snerydning

Best. medlem:          Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37         tlf. 53 58 69 99

                                      Ansvar: Blomster/Græs

Best. medlem:          Jørgen Lund, Gyden 20A                                 tlf. 22 28 28 00

                                      Ansvar: Container

Best. medlem:          Line Ankjær, Brynet 60                                   tlf. 22 36 12 46

                                      Ansvar: Hjemmesiden

Suppleanter:             Henrik Lund Nielsen, Løkken 17

                                     Gitte Rønholt Pedersen, Brynet 33

Bilags-kontrollant:  Knud Nørregaard, Gyden 15

Bilagskontrollant suppleant: Kurt Sørensen, Brynet 61

Husk at indbetale kontingent (300 kr.)
Sidste rettidige indbetaling er den 1. maj 2024

Indbetaling SKAL ske på kontonr. 1551 4188004 eller via MobilePay 67005
VIGTIGT! Skriv gade og husnummer i tekst

Ved ikke rettidig betaling af kontingent vil der blive pålagt et rykkergebyr 1. gang kr. 50,- 2. gang kr. 100,-, derefter bliver beløbet ifølge foreningens vedtægter overgivet til inkasso. Den enkelte grundejer afholder selv udgifterne forbundet med dette.