Forfatterarkiv: Administator

Rådyr nedlagt af ulv i Marienlundskoven

ulv

Siden midten af februar er tre rådyr fundet nedlagt i Marienlundskoven og Kolding Skov, der går som en grøn kile ind i Danmarks syvende største by. Fra to af dyrene blev der udtaget DNA-prøver, og resultaterne af disse prøver viser nu, at rådyrene blev nedlagt af ulv. Eksperterne understreger, at ulven er meget sky, og under normale omstændigheder udgør det fredede dyr ikke nogen fare for mennesker.

Hvis du opdager et dræbt rådyr i Kolding Skov eller tilstødende områder, eller hvis du ser et ulve-lignende dyr, så hører Kolding Kommune gerne fra dig. Kontakt venligst biolog Mette List på telefon 7979 7447, 3035 3164, mail meli@kolding.dk eller naturvejleder Nanna Winbladh på telefon 3035 2612, mail nara@kolding.dk. Du kan også indrapportere evt. fund via funktionen Giv et praj. Hvis du bruger din smartphone, angiver funktionen den præcise placering, og du kan også medsende et foto.

Hvis du har spørgsmål om ulven, kan du kontakte Naturstyrelsens særlige ulvehotline – telefon 7012 0211, mail info@mim.dk. På Naturstyrelsens hjemmeside er der også masser af information om ulven – se tema.

Generalforsamling 2015 og foredrag

Indkaldelse til Generalforsamling for foreningens medlemmer.

A. Referat af generalforsamlingen
B. Formandens beretning
C. Regnskab for det forgangne år
D. Budget for det indeværende år

Dato: 2. februar 2015 kl. 19:30
Sted: Bramdrupdam-hallerne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
   1. Formand Peter Hermannsen (På valg – modtager genvalg)
   2. Best. medlem Frank Nielsen (På valg – modtager genvalg)
   3. Best. medlem Gitte Pedersen (På valg – modtager ikke genvalg)
   4. Best. medlem Henrik Bygum er rejst, Ib Bülow ind som suppleant, derfor valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år – Ib Bülow modtager valg.
   5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   6. Valg af 2 revisorer
   7. Valg af revisorsuppleant
 6. Eventuelle forsalg – Forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen
  Adresse: Birgit Rode, Gyde 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk
 7. Eventuelt

Herefter Kaffe og

Foredrag

Foredrag af Tommy Andreasen en af hovedkræfterne bag de populære tv serier Ninjago og Legends of Chima. Når Tommy ikke er på Lego i Billund eller modtage priser, så bor han på Brynet med sin familie.

Denne aften vi han fortælle lidt om sit arbejde, hvordan historierne bliver til og hvordan TV serierne bliver produceret. Det kan kun blive spændende

Tommy_

TV serierne har vundet flere priser. Her fra Banff World Media Festival i 2014 | Tommy har rødskjorte på

 

 

 

 

Renovering af sti omkring Løkken, Gyden og Brynet

Grundeejerforeningen har for nyligt aftalt en renovering af stien rundt om Løkken, Gyden og Brynet, med kommunen.

Følgende plan har kommunen lavet over projektet, der vil kører over september og oktober 2014.

 • Der bliver tilført nyt grus på stien, og samtidig drænes, der de steder hvor det vurderes nødvendigt.
 • På kortet herunder ses sti forløbet der får tilført nyt grus. Det er den grønne linje.
 • I forbindelse med eller forud for dette, bliver beplantningen beskåret.
Kort over renovering af sti.

Kort over renovering af sti.

Grundejerforeningen Julianelyst og rabatter

Grundejerforeningen og rabatter:

– Flygger Vejlevej 150: Man kan få 20 procent rabat ved at sige Grundejerforening Julianelyst

– Lotra ;De enkelte grundejere kan leje en container gennem
Lotra og få samme rabat som grundejerforeningen. Se nedenfor.

Priserne er ekskl. Moms.

Pris pr levering: 201,- (336,-)

Afhentning: 345,- (543,-)

Leje pr dag: 0,- (21,-)

Afgift pr tons: 230,- (rent haveaffald)

normalpris i parentes. Hvis nogle af beboerne bestiller containere privat, skal de gøre opmærksomme på aftalen.

Jeg sætter det ind på hjemmesiden, så det også kan findes der.

Vh Gitte Pedersen

Referat | Generalforsamlingen 2014

Generalforsamling d.03/02-14 i Bramdrupdam-hallerne.

Fremmødt 14 +bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Jens Erik West
  Mødet er rettidigt indkaldt.
 2. Formandens beretning – læs den link (pdf)
 3. Fremlægning af revideret regnskab. Godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent: uændret 300 kr /år
 5. Valg af bestyrelse:

Formand:
– Birgit Rode – genvalgt

Bestyrelsesmedlem:
– Henrik Bygum – genvalgt

Bestyrelsessuppleanter:
– Ib Bylow – genvalgt
– Charlotte Uhrskov

Revisorer:
-Hans Christensen- genvalgt
-Jens Erik West- genvalgt

Revisorsuppleant:
– Kurt Sørensen

6. Indsendte foreslag: ingen

7. Evt

–       Rågekoloniproblematik, Finn Clausen foreslår vi søger om tilladelse til at
holde bestanden nede. Det vedtages. Han vil søge om det.

–       Huller i asfalt eller andre defekter, man kan anmelde til kommunen via
link på hjemmesiden | link.

–       Klipning af hæk ved grønne områder, kommunen mindes om det.

–       Tiltagende problem med hundelorte, nu i sorte poser.

–       Det grønne område ved Banansø vil kommunen ordne i år.

–       Intet nyt fra lokalråd.

Efterfølgende holdt Mette Schuemaker, citychef i kolding, et fint oplæg om
Kolding city.

Generalforsamling 2014

Indkaldelse til Generalforsamling for foreningens medlemmer.

A. Referat af generalforsamlingen
B. Formandens beretning
C. Regnskab for det forgangne år
D. Budget for det indeværende år

Dato: 3. februar 2014 kl. 19:30
Sted: Bramdrupdamhallerne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
   1. Formand Birgit Rode (På valg)
   2. Best. medlem Henrik Bygum (På valg)
   3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   4. Valg af 2 revisorer
   5. Valg af revisorsuppleant
 6. Eventuelle forsalg – Forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen
  Adresse: Birgit Rode, Gyde 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk
 7. Eventuelt