Container 2017

Grundejerforeningen Julianelyst

Oversigt over Have-affaldscontainere i 2017:

April  12-17:

Brynet 70-82
Kringsvænget 26-36
Løkken 2-8

Maj 11-14:

Kringsvænget 13-23
Brynet 1-23

Maj  24-28:

Brynet 45-63
Løkken 13-23

Juni 16-18:

Gyden 9-15
Kringsvej 2-12

August  11-13:

Kringsvej 26-36
Gyden 2-12

September 15-17:

Kringsvænget 1-11
Brynet 34-48

NB! Containerne er KUN til HAVEAFFALD
Plastic – også sække, flamingo mv.
medfører mere end en fordobling af
udgiften !!!

Er containeren ikke tom venligst omgående kontakt:

Frank: 42 44 42 18 eller Gitte: 25 46 02 92

Møde med Kolding Kommune

Møde d. 7. marts 2017 med Knud Erik Langhoff.

1. Forelage vores problemer omkring græsslåning.
Der skulle ikke være noget i vejen med at lave en aftale omkring vores slåning af græs-arealer med en 3 mdr.s opsigelse.
Vores kontaktperson vedr. dette er: Stine Houborg tlf. 79791413 mobil 30511509
2. Stien omkrings Julianelyst
Oprindelig udstykket som en 3 meter bred sti.
Vores kontaktperson omkring stier er Martin Sejersgård Jacobsen tlf. 79791630 Mobil: 24239867.

Møde d. 16. marts 2017
1. Stine Houborg
2. Lars Barsballe

1. Vi gennemgik området nedenfor Kringsvænget/Kringsvej. Stine vil sørge for at ordne arealet mellem husene og stien i lighed med det første stykke, således at vi efterfølgende kan slå græsset..
Jeg fortalte, at da vi flyttede hertil var der fodboldbane på græsarealet. Nu har Blue Water været der for at ordne kloak. De har efterladt nogle store kørespor. Stine kontakter Blue Water for at få dem til at udbedre skaderne.
Stine skal have undersøgt hvem arealet egentlig tilhører.
Jeg forklarede, at vi gerne vil slå græsset også her samt på den lille trekant på den anden side af legepladsen. Græsmarken skal slåes første gang af Kolding Kommunen så vi kan se, hvad vi skal vedligeholde.
Stine fortalte at der kommer nye bænke op ved legepladsen og at der kommer en ny rutschebane..
2. Lars Barsballe har kun været ansat 1 år hos KK. Han har ansvaret for stierne.
Jeg viste ham de steder hvor der mangler belægning ved Kringsvænget ned til stien. Han har også ansvaret for bænke og der er købt en del nye ind.
Vi gik en tur på stien ved Julianelyst. Vi får ikke en 3 meter bred sti, men han var med på, at der skulle gøres noget. Han vil rive kanter væk og grave op og derefter kommer der knust granit på. På min forespørgsel fortalte han, at det bliver tromlet og fast og også vil være udemærket til at løbe på..
Peter Hermansen

Der løbende fulgt op på denne sag. Regnvejret i foråret fik først skylden for forsinkelsen. Men det skulle nok komme.

Nu er der igen blevet rykket for en statusrapport. Svaret var i første omgang, at den kunne jeg få når han fik tid! Det vil jeg naturligvis ikke finde mig i, så sagen er gået videre til hans foresatte samt den politiske ledelse. Så får vi at se.

Bestyrelsen 2017-18

Bestyrelsen 2017-18

Formand:                    Birgit Rode, Gyden 9                                      tlf. 75 56 90 78

                                      e-mail: bidero@stofanet.dk                         tlf. 29 92 53 12

Best.medlem:           Charlotte Uhrskov, Kringsvænget 37         tlf. 53 58 69 99

                                      e-mail: charlotte@uhrskov-online.dk

                                      Ansvar: Græs, kommunen

Kasserer:                   Frank Nielsen, Gyden 11                                 tlf. 42 44 42 18

                                     e-mail: fn@mil.dk

                                     Ansvar: Snerydning, container

Best. medlem:          Gitte Pedersen, Løkken 8                              tlf. 25 46 02 92

                                     e-mail: gipe@kolding.dk

                                     Ansvar: Snerydning, container

Sekretær:                   Peter Hemansen, Kringsvænget 35            tlf. 40 75 88 05

                                      e-mail:  hermansen.kolding@gmail.com

                                      Ansvar: Kommunen, hjemmeside

Suppleant:                  Morten Pedersen, Gyden 13

                                      Torben Tornvig, Kringsvænget 30

Revisor:                      Jens Erik Westh, Løkken 19

                                     Hans Christensen, Gyden 26

Revisor:suppleant:     Kurt Sørensen, Brynet 61

 

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling for medlemmer tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.30 I Bramdrupdam Sports- og Mødecenter.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelse:

På valg
Bestyrelsesmedl. Rene Nielsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Peter Hermansen (modtager genvalg)
Valg af bilagskontrolant
Valg af bilagskontrolant suppleant
6. Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Adresse: Birgit Rode, Gyden 9, 6000 Kolding, Email: bidero@stofanet.dk
6.a. Forslag fra Charlotte Uhrskov om afskaffelse af græsklipning af de kommunale arealer.
7. Eventuelt.
7.a. Naturstien rundt om Julianelyst.

Der vil blive serveret kaffe med kærnemælkshorn under generalforsamlingen

Græsslåning.

Et flertal i bestyrelsen har besluttet, at vi igen slår græs også på de arealer der tilhører Kolding Kommune. Dette vil ske i uge 33 såfremt vejret tillader det.

Kringsvænget – lige numre

Vi har i år inviteret Kringsvænget med de lige nr. til vores generalforsamling.

Vi håber at vi kan få dem overbevist om fordelene ved at være medlem af vores forening. Kolding Kommune glemte at tinglyse medlemskab af en grundejerforening, da der blev udstykket!